OSTEOPATHIE BIJ PAARDEN

Osteopathie bij paarden


Osteopathie is een behandelwijze die niet alleen symptomen behandelt, maar die probeert de onderliggende patronen van klachten op te sporen. Omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Dit is meteen één van de belangrijkste principes van de osteopathie, namelijk dat het paardenlichaam in zijn totaliteit wordt gezien. De osteopathische denkwijze is holistisch, er wordt geen ziekte behandeld maar het zieke paard. Andere uitgangspunten zijn: - Alles in het paardenlichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen. Bewegingsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af (bv. overbelasting) of door oorzaken van binnen uit (bv. ontstekingen) en kan door de osteopaat hersteld worden. - Het paard beschikt over een zelfherstellend vermogen. Hierbij speelt de circulatie een zéér belangrijke rol die door de osteopathie beïnvloedt kan worden. In de osteopathie worden de volgende systemen gebruikt als aangrijpingspunt voor de behandeling:

1 Pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten)
2 Visceraal systeem (de organen)
3 Cranio-sacraal systeem (de schedelbeenderen die via de hersenvliezen en ruggemergvlies zijn verbonden met het heiligbeen)

Ontstaat er een probleem of stoornis in één van deze systemen, dan zal zich dat voortzetten in de twee andere systemen. Dit gebeurt mechanisch, of door verminderde circulatie dan wel door tussenkomst van het zenuwstelsel. De osteopathie probeert dit verloren evenwicht van het paardenlichaam door middel van paardvriendelijke manuele technieken te herstellen.